Gmina Fair Play

Gmina Fair Play 2012

Gmina Hyżne laureatem konkursu „GMINA FAIR PLAY 2012”

 

7 grudnia 2012r. roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród Laureatom XI edycji konkursu „Gmina Fair Play”. W gronie laureatów znalazła się również Gmina Hyżne. Ten zaszczytny tytuł i certyfikat uzyskaliśmy już po raz drugi.

Wójt Gminy Hyżne Pani Krystyna Wojtyło otrzymała go z rąk członków kapituły.

„Gmina Fair Play” to gmina która:

- dba o zaspokojenie potrzeb mieszkańców oraz prowadzi konsultacje we wszystkich sprawach ważnych dla gminy,
- stale polepsza infrastrukturę gminy,
- dotrzymuje podjętych zobowiązań,
- dąży do rozwiązywania pojawiających się problemów w drodze wzajemnego porozumienia,
- posiada kompetentnych pracowników o wysokim poziomie etycznym,
- współpracuje z organizacjami pozarządowymi,
- jest przyjazna inwestorom

I taką jest właśnie Gmina Hyżne, a otrzymany tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play” najlepiej o tym świadczy. Przyznany tytuł będzie jeszcze bardziej mobilizował do podejmowania nowych wyzwań i projektów na rzecz gminy. Jak było na Wielkiej Gali podczas wręczenia certyfikatów obrazują poniższe zdjęcia.

Gmina Fair Play 2011

Konkurs „Gmina Fair Play” jest inicjatywą skierowaną do wszystkich gmin, które dbając o interesy społeczności lokalnych stwarzają na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Podstawowym celem konkursu jest popularyzowanie etyki w działalności samorządów, przejrzystości procedur oraz postaw godnych naśladowania, sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych.

Do udziału w X edycji konkursu zgłosiły się 72 samorządy z całej Polski. Ostatecznie Kapituła Konkursu wyłoniła 66 gmin, które spełniły wymagania konkursu i przeszły pozytywnie procedurę weryfikacyjną uzyskując tym samym tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play” 2011 – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.

Gmina Hyżne zdobyła certyfikat w kategorii: GMINA WIEJSKA AGRO

W dniu 2 grudnia 2011 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się uroczysta gala z udziałem mediów, przedstawicieli centralnych władz państwowych, organizacji gospodarczych, parlamentarzystów, ambasad, potencjalnych inwestorów, uczestników konkursu. Podczas gali wręczono nagrody i certyfikaty laureatom X edycji konkursu „Gmina Fair Play”.

Konkurs organizowany jest corocznie przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Projekt prowadzony jest pod patronatem Marszałków oraz Wojewodów.

Konkurs trwa cały rok i przebiega dwuetapowo. By gmina mogła wziąć w nim udział, musi zaświadczyć, że na jej terenie w ciągu minionego roku były realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne, że posiadała ona prawo do podejmowania decyzji administracyjnych w zakresie inwestycji przez cały rok (nie ulegało ono zawieszeniu w trakcie roku kalendarzowego).