Organizacje pozarządowe i inne

 • Stowarzyszenie Krzewienia Tradycji i Kultury
 • Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Podstawowej im. św. Jan Kantego w Grzegorzówce "Przyjazna Szkoła"
 • Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej "Mała Szkoła i My"
 • Stowarzyszenie Akcja Katolicka Parafialny Oddział Dylągówka
 • Stowarzyszenie Akcja Katolicka Parafialny Oddział Grzegorzówka-Wólka Hyżneńska
 • Stowarzyszenie Akcja Katolicka Parafialny Oddział Hyżne
 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oddział Grzegorzówka - Wólka Hyżneńska
 • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Tanecznej w Hyżnem
 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oddział w Hyżnem
 • Ludowy Klub Sportowy "Tatyna Dylągówka"
 • Ludowy Klub Sportowy "Polonia Hyżne"
 • Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi w Brzezówce
 • Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Hyżne

Sprawozdanie z realizacji "Rocznego Programu Współpracy Gminy Hyżne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" za rok 2018.