Gminny Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

Spójrz prawdzie w oczy! Reaguj!

Nie musisz sam/sama dźwigać swoich trudności! 

Zgłoś się do naszego Punktu!!!

Pozwól sobie pomóc! 

 

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma problem z alkoholem, narkotykami, substancjami psychoaktywnymi i nie wiesz co zrobić?

Jak pomóc sobie, komuś bliskiemu ?Poszukaj bezpłatnej pomocy w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym

Zadzwoń pod nr tel. (17) 2295-003

Urząd Gminy Hyżne piętro III, pokój nr 11

Dyżur pełni terapeuta ds. uzależnień Pani Sabina Domalska.

Zakres oferowanej pomocy:

  • poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu,
  • poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób współuzależnionych (osoby bliskie, rodzina),
  • poradnictwo i konsultacje indywidualne dla ofiar przemocy w rodzinie,
  • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.

 

PRZYJDŹ, POROZMAWIAJ, POMÓŻ SOBIE LUB INNYM!

WIZYTA JEST BEZPŁATNA

 

Punkt funkcjonuje w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.