Biblioteki

Do podstawowych zadań bibliotek należą:

 • gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
 • prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej,
 • umożliwienie korzystania z zasobów innych bibliotek w ramach wymiany międzybibliotecznej.

Biblioteki w gminie Hyżne tworzą sieć na którą składa się placówka macierzysta z siedzibą w Hyżnem oraz 2 filie: w Dylągówce i Szklarach.

Od 2004 r. biblioteka w Hyżnem wraz z filiami co roku korzysta z dotacji na zakup nowości książkowych w ramach programu realizowanego przez Bibliotekę Narodową pod nazwą Promocja czytelnictwa.

W roku 2005 biblioteka w Hyżnem i filia w Szklarach w ramach programu Ikonka realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji pozyskała sprzęt do wyposażenia czytelni internetowych.

W 2010 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Hyżnem zakończono prace nad automatyzacją katalogu. Można go przeglądać na stanowiskach komputerowych w bibliotece, a od 2011 r. jest dostępny w sieci Internet.

W latach 2011-2013 biblioteka w Hyżnem uczestniczy w drugiej rundzie Programu Rozwoju Bibliotek realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Celem programu jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miejscowościach. Fundusze z programu są przeznaczone na cykl praktycznych szkoleń dla bibliotekarzy i wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny. Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem uczestniczy w programie w partnerstwie z Gminną Biblioteką Publiczną w Żołyni, Biblioteką Publiczną w Rakszawie oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Orłach.

W 2012 r. we wszystkich placówkach bibliotecznych gminy Hyżne zarejestrowano 1143 czytelników, którzy wypożyczyli ogółem 20691 woluminów na zewnątrz. Udzielono 1267 informacji i udostępniono 1655 materiałów bibliotecznych na miejscu w czytelniach. Zakupiono 1421 woluminów książek i zbiorów specjalnych na kwotę 34770 zł ( w tym również za środki finansowe pochodzące z programu Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek). Rozpoczęto proces automatyzacji katalogu w filii w Szklarach i Dylągówce w programie bibliotecznym SOWA.

W ramach działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej realizowano następujące formy:

 • konkursy
 • lekcje biblioteczne
 • dyskusje nad książkami
 • przeglądy nowości wydawniczych
 • wystawki okolicznościowe
 • gazetki tematyczne
 • spotkania z bajką.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem