Orkiestra Dęta w Dylągówce

Orkiestra Dęta w Dylągówce

Orkiestra Dęta w Dylągówce powstała w 1923 r. z inicjatywy Stanisława Pieńczaka, a pieniądze na zakup instrumentów pochodziły z Koła Młodzieży. Pierwszym kapelmistrzem był Franciszek Kmiotek z Błażowej.

Orkiestra Dęta w Dylągówce

Począwszy od 1926 r. orkiestra uczestniczy w uroczystościach z okazji świąt kościelnych i państwowych, obchodach Dnia Niepodległości. Jako jedyny w powiecie rzeszowskim zespół koncertował poza Dylągówką, czyli w Rzeszowie, Błażowej, Tyczynie i Jaworniku Polskim.

Od 1948 r. kapelmistrzem orkiestry był Eugeniusz Rokita z Dylągówki. Nowy kapelmistrz zapoczątkował bardzo dynamiczny rozwój orkiestry. Wzbogacony został repertuar, podniósł się poziom artystyczny i przybyli nowi muzycy. Orkiestra uczestniczyła w wielu przeglądach orkiestr dętych w Białobrzegach, w Grodzisku Dolnym i w Rzeszowie oraz była zapraszana na różnego rodzaju imprezy:
Dni Pogórza Dynowskiego, Dni Ropczyc, inaugurację roku akademickiego w Rzeszowie i w wielu innych. Często otrzymywała nagrody i wyróżnienia, a przede wszystkim zdobywała duży rozgłos.

Po śmierci Eugeniusza Rokity, w roku 2004, funkcję kapelmistrza objął Adam Chochrek. Od 2006 roku funkcję tą pełni pan Krzysztof Ogorzelec.

Orkiestra Dęta w Dylągówce ma w swym repertuarze utwory patriotyczne, religijne, ludowe i koncertowe. Na dzień dzisiejszy liczy ponad 30-tu członków. Jest zespołem zaangażowanym, spójnym i myślącym przyszłościowo.  

 Orkiestra nagrała 2 płyty - z utworami rozrywkowymi oraz kolędami.