Zespół Wokalno - Taneczny "Sagat"

Powstał w 1997 r. Jego członkami są dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum. Zespół skupia około 50 dzieci, próby odbywają się dwa razy w tygodniu.    

Opiekunem i choreografem jest pani Anna Falfus. W ciągu 7 lat istnienia grupa przygotowała 7 programów estradowych, które były prezentowane podczas różnych imprez i uroczystości w gminie oraz w Lubenii, Grodzisku Dolnym, Rymanowie Zdroju. Dzieci i młodzież oprócz uczestniczenia w próbach pomagają w opracowaniu planu, przygotowywaniu strojów i własnoręcznie tworzą scenografię.