Kultura

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem Gmina przykłada dużą wagę do kultywowania tradycji i rozwoju kultury. Działalność kulturalną na terenie gminy skupia Gminny Ośrodek Kultury mieszczący się w starym zabytkowym budynku dawnego Urzędu Gminy.


Zadania Gminnego Ośrodka Kultury:

 • promowanie i kultywowanie twórczości ludowej,
 • organizowanie imprez, konkursów, spotkań kierowanych do wszystkich mieszkańców gminy,
 • prezentowanie zespołów poza terenem Gminy oraz granicami kraju. Zadania te GOK realizuje w oparciu o prowadzone zespoły, nad którymi sprawuje opiekę oraz przy współpracy ze szkołami, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży i Kołami Gospodyń Wiejskich. Środki finansowe pochodzą z budżetu Gminy oraz od sponsorów


  W budynku GOK mieszczą się:
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym gminy Hyżne,
 • Towarzystwo Przyjaciół Hyżnego,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Hyżnem,
 • Swoją filię ma tutaj Społeczne Ognisko Muzyczne nr 3 w Rzeszowie. Ułatwia to dzieciom uzdolnionym muzycznie rozwijanie swojego talentu. Skupieni są także twórcy rękodzieła ludowego i poeci.


  W ciągu całego roku odbywają się liczne imprezy np.:
 • Biesiada Chłopska - zabawa dla mieszkańców gminy, podczas której prezentowane są stare zwyczaje - impreza ta na stałe wejdzie do kalendarza imprez GOK-u,
 • coroczne eliminacje środowiskowe konkursu pod hasłem "Poeci i pisarze dzieciom", w których biorą udział dzieci z terenu sześciu szkół podstawowych Gminy Hyżne,
 • koncerty uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego - filia w Hyżnem i Dylągówce pod kierownictwem Dariusza Ochwata,
 • festyny rodzinne, uroczystości z okazji Dnia Matki i Dnia Seniora, Promocja Twórców Ludowych, spotkania z niepełnosprawnymi, przeglądy dorobku kulturalnego gminy. 
 • Przez okres 10 lat odbywały się amatorskie rajdy samochodowe na terenie pięciu ościennych gmin. Był to rajd im. Generała Władysława Sikorskiego. Od czterech lat rajd ten został przekształcony w rowerowy rajd im. Generała Władysława Sikorskiego
 • Od kilku lat corocznie odbywa się gminny turniej sołectw Gminy Hyżne w Dylągówce,
 • Corocznie w jednej z miejscowości Gminy Hyżne odbywają się gminne Dożynki,
 • Pod koniec roku organizowane są gminne Dni Seniora w których uczestniczą seniorzy od 70 roku życia,

  Przy GOK-u działają: Zespół Pieśni i Tańca "Hyżniacy" oraz dziecięcy zespół Pieśni i Tańca "Mali Hyżniacy", Zespół Wokalno-Taneczny "Sagat" oraz dziecięcy zespół "Mażoretki", Orkiestra Dęta OSP w Dylągówce, ognisko muzyczne, kapela ludowa.