Współpraca Hyżne - Ajak

W ramach współpracy z węgierską Gminą Ajak Gmina Hyżne w 2010 roku wzięła udział w programie "Europe for Citizens, Town-Twinning - Citizens' Meetings". W ramach w/w projektu w lipcu br. nasza Gmina Hyżne gościła delegację osób z Węgier, z Ajaku.
Uczestnikami projektu było 60 osób z Gminy Hyżne i 40 osób z Gminy Ajak.

Celem programu była: wymiana doświadczeń partnerskich gmin

  • w zakresie kultury,
  • narodowego dziedzictwa,
  • edukacji,
  • zagadnień społecznych - zatrudnienia, społecznego wykluczenia oraz walki z ubóstwem.

W ramach projektu odbyły się warsztaty, spotkania, udział w przedstawieniach oraz wyjazdy.