Gospodarka

Gmina Hyżne ma charakter rolniczy. Z łącznej powierzchni Gminy wynoszącej 5098 ha, użytki rolne i leśne zajmują 91,3%. Zaledwie 8,7% powierzchni Gminy przeznaczone zostało na inne cele. Zdecydowana większość użytków rolnych znajduje się w posiadaniu rolników indywidualnych. Ogółem w gminie jest 1 818 gospodarstw rolnych o powierzchni ogólnej 2 811,5547 ha; średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 1,55 ha. W Gminie Hyżne występują korzystne warunki glebowe i klimatyczne do produkcji rolnej, sprzyjające uprawie wszystkich roślin rolniczych, w tym także warzyw i owoców. Dominują gleby klas III i IV. Gmina może stanowić bazę surowcową dla przetwórstwa rolno-spożywczego, a także do rozwoju usług służących rolnictwu i gospodarce żywnościowej. Gmina Hyżne ma typowe dla gmin wiejskich wyposażenie w infrastrukturę techniczną, dzięki prowadzonym inwestycjom jakość usług stale polepsza się.
Energia elektryczna do Gminy Hyżne przekazywana jest liniami przesyłowymi Zakładu Energetycznego w Rzeszowie. Stan sieci średniego i niskiego napięcia na terenie Gminy jest dobry. Istnieje pełne pokrycie mocy zapotrzebowanej i możliwość podłączenia nowych odbiorców. Głównym środkiem transportu jest tu transport samochodowy. Przez Gminę przebiegają trzy drogi wojewódzkie, zapewniające dogodne połączenie z ościennymi województwami Dzięki bliskości Rzeszowa mieszkańcy Gminy mają możliwość korzystania z połączeń kolejowych przebiegających przez Rzeszów, a także z rzeszowskiego portu lotniczego zlokalizowanego w Jasionce.
Gmina Hyżne posiada cenne bogactwa naturalne: źródła wód leczniczych zaliczane do wód wodorowęglowo-chlorkowo-siarczkowo-sodowo-wapniowych w zdrojowisku Hyżne-Nieborów, źródła wód siarczkowych w Szklarach-Kwatyni, pokłady diatomitów w okolicach Nieborowa oraz pokłady zeolitów znajdujące się na obszarach północnej części gminy. Diatomity i zeolity to minerały o wysokich zdolnościach sorbcyjnych i jonowymiennych, wykorzystywanych w ochronie środowiska, budownictwie, rolnictwie i przemyśle chemicznym. Zeolity i diatomity noszą miano minerałów XXI wieku. Gmina Hyżne jest zgazyfikowana i wysokim stopniu stelefonizowana dzięki działalności jednej z pierwszych w kraju spółdzielni telefonicznych. Wybudowano ujęcie wody wraz z wodociągiem gminnym, który w chwili obecnej obejmuje wieś Hyżne, Dylągówkę, Brzezówkę i część wsi Szklary. Oddano do użytku budynek ośrodka zdrowia, w którym uruchomiono Dzienny Ośrodek Rehabilitacji, Zakład Opiekuńczo - Leczniczy, Gminny Ośrodek Zdrowia. Ponadto na terenie Gminy, w Nieborowie, funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DOM - MED".  

  Oczyszczalnia w Hyżnem Oczyszczalnia w Hyżnem

Od 2007 roku Gmina Hyżne posiada nowoczesną biologiczno-mechaniczną oczyszczalnię ścieków wraz z siecią kanalizacyjną. Gmina Hyżne może zaoferować dla ewentualnych inwestorów eksploatację złóż zeolitów i diatomitów oraz wykorzystanie wód mineralnych i leczniczych. Istnieje możliwość zarówno uruchomienia rozlewni wód, jak i ośrodka leczniczo-wypoczynkowego w malowniczej okolicy. W pobliżu zbiornika wodnego w Dylągówce gmina posiada 10 ha gruntu, gdzie jest możliwość zorganizowania ośrodka jeździeckiego, pola biwakowego lub działek rekreacyjnych. Zapraszamy do nas inwestorów i turystów, którym oferujemy wspaniałą przyrodę, czyste-nie skażone powietrze, górzysty krajobraz, piękne szlaki turystyczne. Gości serdecznie przyjmą gospodarstwa agroturystyczne.