Historia i Zabytki

Materialne ślady najstarszego osadnictwa na terenie Gminy Hyżne widoczne są na wzniesieniu zwanym Tatarską Górą. Są to pochodzące z XI-XII w. pozostałości po wczesno-średniowiecznym grodzie. Była to prawdopodobnie jedna z fortec obronnych na szlaku handlowym z Rusi do Krakowa.

ZABYTKI WSI HYŻNE
- Zespół kościelny (kościół parafialny z cudownym obrazem Matki Boskiej,renesansowa chrzcielnica z 1592 r.,dzwon z 1649 r.,7 kapliczek M.B,fortyfikacja ziemna,kaplica pielgrzyma, kaplica Jędrzejowiczów, wikarówka, dom parafialny)
- Dom Sióstr Miłosierdzia
- Zespół dworski z parkiem (obecnie szkoła podstawowa)
- Budynek starego urzędu gminy (obecnie GOK )
- Szkoła ludowa (uczęszczał do niej gen. Władysław Sikorski)
- Pomnik Grunwaldu
- Przydrożne kapliczki, krzyże

ZABYTKI WSI DYLĄGÓWKA
-Park dworski -Dom ludowy (obecnie GOSiR)
-Przydrożne krzyże i kapliczki

ZABYTKI WSI GRZEGORZÓWKA
-Szkoła (budynek drewniany z XIX w.)
-Przydrożna kapliczka

ZABYTKI WSI WÓLKA HYŻNEŃSKA

-Przydrożne krzyże i kapliczki