Turystyka

Hyżne położone jest na obszarze Hyżniańsko – Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Występujące tu głównie lasy liściaste i mieszane, w których głównymi gatunkami w drzewostanie są: buk, dąb, grab, brzoza, sosna, jodła i modrzew, umożliwiają wędrówki i pozwalają na przyjemne spędzenie czasu. Liczne zagajniki mają charakter grądów, natomiast większe zespoły leśne mają cechy buczyny karpackiej. W runie lasów spotyka się wiele roślin chronionych.Wysokie walory i wartości krajobrazowo – przyrodnicze oraz brak przemysłu zanieczyszczającego środowisko stwarzają doskonałe warunki do lokalizowania tutaj ośrodków wypoczynkowych i rozwinięcia pełnej infrastruktury dla różnego rodzaju form turystyki i wypoczynku.

PUNKTY WIDOKOWE Niewątpliwą atrakcją są punkty widokowe. Można z nich podziwiać piękne i rozległe krajobrazy. Takie punkty znajdują się w następujących miejscach:

  • Borówki z widokiem na dolinę Tatyny i wieś Hyżne,
  • przysiółek Nowa Wieś z widokiem na dolinę Tatyny i wieś Hyżne, dolinę Ryjaka, kocioł źródliskowy rzeki Mleczki,
  • przysiółek Kanada z widokiem na dolinę Mleczki,
  • nad Hyżnem z widokiem na doliny Tatyny i Mleczki,
  • przy drodze Błażowa – Hyżne z widokiem na dolinę Tatyny i Srebrnika,
  • przy drodze Szklary – Jawornik Polski z widokiem na dolinę Szklarki.

Rozmiar: 26868 bajtówWidok z drogi Szklary – Jawornik Polski na dolinę Szklarki

Rozmiar: 23509 bajtówWidok z Borówek na dolinę Tatyny i wieś Hyżne

Rozmiar: 27212 bajtówNad Hyżnem z widokiem na doliny Tatyny i Mleczki

POMNIKI PRZYRODY


Na obszarze gminy Hyżne znajduje się kilkadziesiąt drzew, z których trzy są traktowane jako pomniki przyrody żywej. Ochronie podlegają dwie grupy dębów szypułkowych rosnących na terenie dawnego parku dworskiego a obecnie Szkoły Podstawowej w Hyżnem oraz jeden dąb szypułkowy rosnący pojedynczo w pobliżu Szkoły Podstawowej w Dylągówce.

Inne zachowane okazy to jawor oraz lipy drobnolistne koło Kościoła w Hyżnem i duża grupa okazałych lip przy drodze w Dylągówce. Natomiast pojedyncze okazy rosną przy wielu zagrodach oraz niektórych kapliczkach i krzyżach przydrożnych, stanowiąc dominanty krajobrazowe.

Dąb szypułkowy - teren Gimnazjum w Hyżnem

SZLAKI TURYSTYCZNE

Jednym z elementów racjonalnego zagospodarowania turystycznego terenu są wyznaczone piesze trasy. Umożliwiają one poruszanie się turystów w sposób bezpieczny i nie zagrażający środowisku naturalnemu. Przez teren gminy przebiega szlak turystyczny oznaczony kolorem niebieskim. Jest to szlak turystyczny z Rzeszowa poprzez Białą, Dylągówkę, Jawornik Polski do Dynowa. Wchodzi on na teren gminy Hyżne w okolicy przysiółka Borówki, biegnąc przez przysiółek Nowa Wieś częściowo przez wzdłuż granicy gminy Chmielnik i dalej wierzchowiną omijając Grzegorzówkę i Kanadę po czym opuszcza gminę.

WYCIĄG NARCIARSKI


Długość trasy zjazdu 320m,
Trasy turystycznej: 450m.
Przepustowość 900osób/godz..Stok malowniczo położony, sztucznie naśnieżany dwoma armatkami o wysokiej wydajności. Przygotowywanie stoku do zjazdu odbywa się przy pomocy ratraka, stąd tez przez cały okres funkcjonowania wyciągu trasa zjazdowa jest w dobrym stanie pozwalającym na spokojne szusowanie. Stok zjazdowy wraz z trasą turystyczną jest oświetlony, co pozwala narciarzom na relaksowanie się zjazdem w porze wieczorowej.

W kompleksie zimowego ośrodka narciarskiego tuż przy wyjeżdzie na stok znajduje się szałas wypoczynkowy z kominkiem dla narciarzy i wypożyczalnią sprzętu narciarskiego.

Przy wyciągu działa szkółka narciarska oraz punkt sprzedaży ciepłych posiłków, kawy, herbaty.

Wszystkich narciarzy zmotoryzowanych pomieści parking zlokalizowany 50 m. od wyciągu.

KĄPIELISKO W DYLĄGÓWCE 

W malowniczo położonym kompleksie sportów zimowych tuż obok wyciągu u podnóża wzniesienia porośniętego lasem iglastym rozciąga się akwen wodny o pow. 1,5 ha w którym urządzone jest kąpielisko.

KĄPIELISKO W DYLĄGÓWCE