Ochotnicza Straż Pożarna

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA GMINY HYŻNE

SKŁAD ZARZĄDU GMINNEGO ZOSP RP

 • Prezes Zarządu Gminnego – Sławomir Smoliński
 • Komendant Gminny – Sławomir Jamioł
 • Wiceprezes  - Damian Łoza
 • Wiceprezes  - Ślemp Leszek
 • Sekretarz  - Szczoczarz Sylwester                                      
 • Skarbnik  - Trybucki Paweł
 • Członkowie prezydium – Krowiak Jan
 • Członkowie prezydium - Krowiak Sławomir
 • Członkowie prezydium - Paściak Robert
 • Członkowie prezydium - Słupek Stanisław
 • Członkowie prezydium - Sztycharz Robert
 • Członkowie prezydium – Mirosław Świerk
 • Członkowie prezydium – Baran Andrzej
 • Członkowie prezydium – Bukała Krzysztof

SKŁAD ZARZĄDU OSP w DYLĄGÓWCE

 • Prezes - Ślemp Leszek
 • Wiceprezes - BaranTadeusz
 • Naczelnik - Paściak Robert
 • Sekretarz - Ślemp Kamil
 • Skarbnik - Flis Adam
 • Członek zarządu - Kawalec Mateusz
 • Członek zarządu - Ślemp Karol

SKŁAD ZARZĄDU OSP w HYŻNEM

 • Prezes - Szczoczarz Marek
 • Wiceprezes - Kamiński Damian
 • Naczelnik - Szczoczarz Sylwester
 • Sekretarz - Groszek Mieczysław
 • Skarbnik - Kotarba Paweł
 • Gospodarz - Marszałek Sylwester
 • Kronikarz - Jaworska Agnieszka
 • Członek Zarządu - Błoński Wiesław
 • Członek Zarządu - Pluta Jacek

SKŁAD ZARZĄDU OSP w WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ

 • Prezes - Krowiak Jan                                                                            
 • Naczelnik - Krowiak Sławomir

SKŁAD ZARZĄDU OSP w SZKLARACH

 • Prezes - Słupek Stanisław          
 • Naczelnik - Trybucki Paweł          
 • Z-ca naczelnika - Mierzwa Jan            
 • Sekretarz - Dubaj Waldemar
 • Skarbnik - Mierzwa Józef
 • Gospodarz - Trybucki Dariusz
 • Członek Zarządu - Szeremeta Ryszard

SKŁAD ZARZĄDU OSP w NIEBOROWIE

 • Prezes - Baran Andrzej
 • Wiceprezes - Bukała Elżbieta
 • Naczelnik - Bukała Krzysztof
 • Sekretarz - Baran Piotr
 • Skarbnik - Bukała Jerzy
 • Członek Zarządu - Dolisz Arkadiusz

SKŁAD ZARZĄDU OSP w GRZEGORZÓWCE

 • Prezes - Łoza Damian                                                                                 
 • Naczelnik - Kłoda Bartłomiej
 • Sekretarz - Mirosław Świerk
 • Skarbnik - Łoza Mariusz
 • Członek Zarządu - Kawalec Kamil

SKŁAD ZARZĄDU OSP w BRZEZÓWCE

 • Prezes - Sztycharz Robert
 • Wiceprezes - Dziura Marek
 • Naczelnik - Jamioł Sławomir
 • Sekretarz - Oślizło Bartosz
 • Skarbnik - Mokrzycki Jacek
 • Gospodarz - Malski Rafał
 • Kronikarz - Kawalec Patryk