WSPIERAJ SENIORA

Wójt Gminy Hyżne informuje, że w związku z utrzymującym się stanem pandemii COVID-19 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hyżnem przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku gminy Hyżne, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanym w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Program będzie realizowany od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

W ramach programu realizowany będzie moduł działań, którego celem będzie poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

Z uwagi na procedurę Programu, w tym termin złożenia wniosku przez Gminę Hyżne do  Wojewody, zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w Programie prosimy kierować do dnia 17.02.2022 r do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hyżnem 628, telefonicznie  17 2295003 lub osobiście.