Zmiany w gospodarce odpadami

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY HYŻNE

 

Wójt Gminy Hyżne informuje o utworzeniu  Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” oraz o ważnych zmianach w gospodarowaniu odpadami komunalnymi, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. (więcej informacji na ten temat w dołączonym pliku "Najważniejsze zmiany od 1.01.2022.pdf").

W związku z powyższym wszyscy mieszkańcy Gminy Hyżne są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne. Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy Hyżne w pokoju nr 17 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu w terminie od 22 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.

                                                                                                                                     Wójt Gminy Hyżne

                                                                                                                                      Bartłomiej Kuchta