Konsultacje Społeczne Strategii Rozwoju Gminy Hyżne na lata 2021 - 2030 - spotkania z mieszkańcami

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1057 z późn. zm.), oraz Uchwały nr XXVII/174/17 z dnia 15 lutego 2017 r.

 

zawiadamiam,

że w dniach od 15.11.2021 r. do 02.12.2021 r. przeprowadzone będą na terenie Gminy Hyżne konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Hyżne na lata 2021-2030”, w formie spotkań z mieszkańcami.  

 

L.p.

Dzień

Przedział godzinowy

Forma konsultacji

1

15.11.2021

17.30-19.30

Spotkanie konsultacyjne „eksperckie” GOK Hyżne

2

21.11.2021

10.30.- 12.00

Spotkanie konsultacyjne HYŻNE (GOK)

3

21.11.2021

12.30-14.00

Spotkanie konsultacyjne NIEBORÓW   (Klub Strażaka)

4

21.11.2021

14:30-16.00

Spotkanie konsultacyjne BRZEZÓWKA   (Dom Ludowy)

5

28.11.2021

9.00-10.30

Spotkanie konsultacyjne DYLĄGÓWKA   (Remiza OSP)

6

28.11.2021

11.00- 12.30

Spotkanie konsultacyjne SZKLARY   (Stara Szkoła)

7

28.11.2021

13.00-14.30

Spotkanie konsultacyjne GRZEGORZÓWKA   (Remiza OSP)

8

28.11.2021

15.00-16:30

Spotkanie konsultacyjne WÓLKA HYŻNEŃSKA   (Remiza OSP)

9

30.11.2021

08.00-10.00

Dyżur konsultacyjny

Urząd Gminy Hyżne   (Sala konferencyjna  IV piętro)

10

02.12.2021

08.00-10.00

Dyżur konsultacyjny 

Urząd Gminy Hyżne   (Sala konferencyjna  IV piętro)

 

 

 

Hyżne, dnia 05.11.2021 r.                                                                                                                                                  Bartłomiej Kuchta

                                                                                                                                                                                                Wójt Gminy Hyżne