"Sieć bez tajemnic" - szkolenia komputerowe

 

Pierwsze 60 osób (5 grup) zostało przeszkolonych w ramach mikroprojektu grantowego pn. „Sieć bez tajemnic”.

Szkolenia komputerowe były realizowane w Szkole Podstawowej w Grzegorzówce i w Szkole Podstawowej w Szklarach. Uczestnicy szkoleń otrzymali pendrive, a także mieli zapewniony katering. Każdy Uczestnik mikroprojektu otrzymał również zaświadczenie potwierdzające pozytywną weryfikację i nabycie nowych kompetencji cyfrowych (galeria zdjęć poniżej).

Kolejne grupy rozpoczęły szkolenia we wrześniu.

Trwa nabór uczestników !!!

Zapraszamy wszystkie chętne osoby z Gminy Hyżne, które ukończyły 25 lat, do uczestnictwa w mikroprojekcie pn. „Sieć bez tajemnic”.

Szkolenia będą odbywały się w 3 lokalizacjach, przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tj.:

1) Szkoła Podstawowa w Grzegorzówce

2) Szkoła Podstawowa w Szklarach

3) Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem.

Zakupiony w ramach mikroprojektu sprzęt komputerowy, zostanie przekazany Szkole Podstawowej w Grzegorzówce oraz Szkole Podstawowej w Szklarach i po zakończeniu projektu będzie wykorzystany do celów edukacyjnych.

 

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielą:

Koordynator projektu - Kinga Osypka, tel. 17 23 045 68

Koordynator projektu - Magdalena Rybka, tel. 17 23 045 63

Kontakt e-mail: szkolenia@hyzne.pl

www.wsiecibezbarier.pl