Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Postanowienie nr 314/2019 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 25 września 2019 r.