Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Postanowienie nr 301/2019 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 23 września 2019 r.