Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16 września 2019 r.