Aktualności

Wyniki konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Hyżne do roku 2030

Zgodnie z §5 ust. 1 Zarządzenia nr 138/22 Wójta Gminy Hyżne z dnia 12 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Hyżne do 2030 roku podajemy do publicznej wiadomości wyniki konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Hyżne do roku 2030.

Szczegóły znajdą Państwo w załączonym Sprawozdaniu z przebiegu dotychczasowych prac oraz wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Hyżne do 2030 roku. Dodatkowo można zapoznać się ze Strategią ze zmianami wprowadzonymi na etapie konsultacji.

Następnym krokiem będzie przyjęcie Strategii przez Radę Gminy Hyżne, co planowane jest w listopadzie br.

Wszystkim Mieszkańcom, którzy zaangażowali się w proces konsultacji społecznych, wzięli udział w badaniu ankietowym oraz złożyli uwagi do dokumentu serdecznie dziękujemy!